Ιατροργάνωση

Πλεονεκτήματα

Home »  Πλεονεκτήματα

 • Αποτελεσματική διαχείριση κλήσεων με 100% ανταπόκριση άμεσα ακόμα και εκτός ωραρίου.
 • Ευελιξία, ευγένεια, επαγγελματισμό και συνέπεια στις επικοινωνίες με τους ασθενείς.
 • Υποψήφιοι πελάτες/ασθενείς εξυπηρετούνται από εξειδικευμένη Επισκέπτρια Υγείας και όχι αυτόματο τηλεφωνητή για άμεσο ραντεβού.
 • Αύξηση των ήδη υπάρχοντών ραντεβού.
 • Διατήρηση και ενίσχυση της βάσης δεδομένων ασθενών.
 • Χαμηλά λειτουργικά έξοδα.
 • Διαχείριση υπενθυμίσεων, μηνυμάτων, ερωτήσεων, κλπ.
 • Αποτελεσματική και γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών ενός ιατρείου.
 • Άμεση ενημέρωση καταγραφής ραντεβού, μηνυμάτων και κλήσεων.
 • Οργάνωση πελατολογίου με πλήρη και λεπτομερή στατιστική εικόνα.
 • Κάλυψη όλων των επαγγελματικών αναγκών ενός σύγχρονου ιατρείου.
 • Διάθεση του πολύτιμου χρόνου για πιο ουσιαστικά θέματα ανάπτυξης.

Υπεύθυνα

Ανθρώπινα

Αποτελεσματικά