Ιατροργάνωση

Φιλοσοφία

Home »  Φιλοσοφία

Ένα ιατρείο που διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό ασθενών, σαφώς αυξάνει και τον χρόνο αναμονής τους σε καθημερινή βάση.

Αυτό ενδεχομένως να προκαλεί ένταση, κούραση, άγχος.

Η βαρύτητα που δίνουμε στην οργάνωση ιατρικών μονάδων και η φιλοσοφία που εφαρμόζουμε έχουν στόχο την εγκάρδια υποδοχή των ασθενών, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση τους σε επίπεδο ραντεβού, την οργάνωση ιατρικών δεδομένων.

Οι αρχές μας:

  • Ευγένεια
  • Ευρηματικότητα
  • Οργάνωση
  • Βελτίωση
  • Πράξη
doctor-2-crop-trans-xsmall